Scurt istoric GYC – SUA

Studenţii care au conceput ideea unei astfel de experienţe, au vrut să ia în serios adventismul biblic. Ei au înţeles din istoria creştinismului că Dumnezeu a declanşat adesea mişcări de reformă şi redeşteptări majore prin persoanele tinere.

Prima întâlnire a avut loc în SUA în anul 2002 la care au participat aproximativ 500 de tineri, număr care a crescut ajungând la peste 5000 de participanţi în 2010. De ce sunt atraşi aşa de mulţi tineri?

„Conferinţa a fost ţinută cu intenţia specifică de a-i provoca pe tineri la un angajament radical faţă de Hristos şi de solia specifică a Bisericii Adventiste.”

(fragment din conferinţa GYC 2002)

„Nu vrem un armistiţiu cu mediocritatea pentru că facem tot posibilul să fim o parte a soliei şi misiunii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea: o solie şi o misiune de o desăvârşire absolut divină.”

(fragment din conferinţa GYC 2003)

Pe lângă întâlnirea naţională ce are loc anual  sunt de asemenea organizate şi întâlniri locale. Ca rezultat, mulţi tineri se implică activ în programele bisericii, unii alegând sa meargă ca misionari în diferite proiecte din SUA sau alte țări, iar alţii se înscriu la şcoli misionare adventiste pentru a primi o educaţie mai profundă.

„Cred că această generaţie de tineri caută ceva pentru care ar fi în stare să moară. Şi până când nu au ceva pentru care sunt în stare să moară, nu au nici pentru ce trăi. Aceasta este problema şi cred că GYC reprezintă soluţia: un grup de tineri radicali care vor sa se dea lui Dumnezeu 100 %, nu 80 %, nu 50 %. Ei vor sa-i dea totul Domnului şi să 

se încurajeze unul pe altul ca să fie acea armată de tineri care să stea ca o fortăreaţă în calea Inamicului.”

(Dr.Alan & Nicole Parker – Southern Adventist University)

“GTH este o mișcare în creștere, tineri învie pentru Hristos, este un loc unde ei vin să-L caute pe Dumnezeu prin rugăciune, să studieze Cuvântul Lui, și unde sunt inspirați și echipați să mărturisească pentru Hristos.”

(Mark Finley )

 De ce şi în Romania un eveniment cu acelaşi specific?

Participanţii sunt provocaţi la o studiere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu şi se asigură resurse pentru a-i ajuta să facă acest lucru. Workshop-urile, la fel ca şi sesiunile plenare, pot fi o deosebită oportunitate de a transmite cât mai multe cunoştinţe biblice.Mai mult decât celelalte generaţii, aceasta din urmă trebuie să aibă o înţelegere clară şi de nezdruncinat a ceea ce înseamnă a trăi ultimele scene ale istoriei pământului. Ca tineri avem şi o răspundere pentru cei din jurul nostru dar ne simţim izolaţi de cei care gândesc la fel ca noi. Faptul că putem afla de existenţa altora care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal ne poate încuraja să rămânem credincioşi.